ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ

Οι περιστρεφόμενοι γερανοί είναι πολύ ευέλικτοι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία παραγωγής ή συναρμολόγησης. Οι περιστρεφόμενοι γερανοί είναι αφοσιωμένοι σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία η περιοχή και έχουν ανυψωτικό εξοπλισμό τον οποίο καθοδηγεί χειριστής. Οι λειτουργίες που επιτελούν βελτιώνουν την ασφάλεια και την εργονομία των εργαζομένων εξαλείφοντας την σωματική άσκηση, την κόπωση και τον κίνδυνο των τραυματισμών που σχετίζονται με την ανύψωση την ώθηση ή την έλξη φορτίων.

Ανάλογα με την εφαρμογή μπορούν να τοποθετηθούν είτε επί εδάφους είτε επί τοίχου με διαφορετικούς τρόπους όπως: κτιριακό δομικό υποστύλωμα, αυτουποστηριζόμενο ιστό είτε σε ένα τοίχο των εγκαταστάσεων ή σε μία πλευρά στην οποία μπορεί να επιτευχθεί πλευρική κίνηση. Διαθέτουν μια οριζόντια δοκό στην οποία μετακινείται ο ανυψωτικός της εξοπλισμός επιτρέποντας της να μετακινεί το ωφέλιμο φορτίο είτε σε τόξο 180 μοιρών είτε σε κύκλο 360 μοιρών.

Επίτοιχος_γερανός

Έργα