Ολισθαίνοντα Φορεία

CHD-CHDD_GB_Page_2_Image_0002

CHD-CHDD

Χειροκίνητο ολισθαίνων φορείο για φορτία από 250 έως 20.000kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η απόσταση μεταξύ των φλαντζών μπορεί να ρυθμιστεί όπως απαιτείται.
Η κίνηση του φορείου γίνεται είτε με σπρώξιμο είτε με χειροκίνητο τροχό και αλυσίδα.
Παραδίδεται έτοιμο για συναρμολόγηση σε μεμονωμένα κουτιά.