ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα ευέλικτα συστήματα ανύψωσης προσφέρουν προσαρμοστικότητα για χρήση σε συγκεκριμένες εργασίες και εγκαταστάσεις ελαφρών φορτίων.

Το σύστημα εναέριου χειρισμού EUROSYSTEM προσφέρει ποικιλία διαμορφώσεων εξοπλισμού με δυνατότητες πολλαπλών κατευθύνσεων.

Σε γραμμές συναρμολόγησης όπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός βαριών εργαλείων το σύστημα EQUIBLOC ελευθερώνει την περιοχή εργασίας διαθέτοντας λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης φορτίου καθιστώντας δυνατή την ανύψωση με το χέρι.

ευέλικτα συστήματα ανύψωσης