ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες αναλυτικού σχεδιασμού, βιομηχανοποίησης, επιφανειακής προστασίας, μεταφοράς και ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες του ενεργειακού τομέα για χρήσεις όπως:

  • Κτίρια Στροβίλων
  • Κτίρια Λεβήτων
  • Ικριώματα Σωληνώσεων
  • Δομές Αερόψυκτων Συμπυκνωτών
  • Δομές Ατμολεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας
  • Σταθμούς Εκφόρτωσης
  • Αγωγούς Σωληνωτών Διατομών
  • Δίκτυα Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

All
Highway bridges
SECTORS & PROJECTS
ΑΝΕΓΕΡΣΗ
Αντιεκρηκτικού Τύπου Βαρούλκο
Αποθήκες
Βάσεις Ολίσθησης
Βάση ελέγχου αντοχής δοκιμίων
Βιομηχανικά
γερανογέφυρες κατασκευή
Γέφυρες Οδοποιίας
Γραφεία
Δέστρες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δίκτυα Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Διπλού Φορέα
Δοκοί ακαμψίας
Δοκοί Συγκράτησης
Δομές Αερόψυκτων Συμπυκνωτών
Δομές Ατμολεβήτων Ανάκτησης Θερμότητας
Δομικές Μεταλλικές Κατασκευές
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκθεσιακοί χώροι
Εξώστες & Κλιμακοστάσια Αναγνωστηρίου & Βιβλιοθήκης.
Επικαθήμενη ΓΓ
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα
Επικαθήμενη Γερανογέφυρα – Επικαθήμενη ΓΓ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Ζώνη Ανάσχεσης
Ικριώματα Σωληνώσεων
κατασκευή γερανογεφυρών
Κιβωτοειδούς Διατομής
Κλιμακοστάσια Πυλώνων
Κτίρια Λεβήτων
Κτίρια Στροβίλων
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κτίρια Συντηρήσεων Γερανών
Κυλιόμενος Μεταλλότυπος Λυρικής Σκηνής
Λιμενικοί Προσκρουστήρες
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μεταλλικά Κτίρια
Μεταλλικές Κατασκευές
Μεταλλικές Στέγες
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μονού Φορέα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πεζογέφυρες
Περιστρεφόμενοι Γερανοί
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολυώροφα
Πολυώροφα κτίρια
Πύλη Εισόδου
Πύλη Εισόδου
Πυλώνας
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Ελέγχου Λιμανιού
Πύργος Στήριξης Μηχανισμών Κεντρικής Σκηνής
Σταθμοί Εκφόρτωσης
Σύστημα Ανάρτησης Στέγης
Σωληνόδρομοι
Τοξωτές Γέφυρες
Υπόστεγα
Φράγμα Πυλώνα ξηράς Δεξαμενής