Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1995 από τη γαλλική VINCI και έξι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Η γέφυρα καλύπτει μια απόσταση 2.500 μέτρων και αποτελείται από μια καλωδιωτή γέφυρα μήκους 2.252 μέτρων με τέσσερις πυλώνες. Τα ανοίγματα έχουν μήκος 286 μέτρα, 560 μέτρα, 560 μέτρα, 560 μέτρα και 286 μέτρα, δύο γέφυρες πρόσβασης, μήκους 392 μέτρων στην πλευρά του Ρίου και 239 μέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου.

Πελάτης: Γέφυρα Α.Ε
Περιοχή: Αντίρριο / Αιτωλοακαρνανίας
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2004

PHOTO GALLERY