Γέφυρα Κονίσπολης – Τμήμα Οδικού Άξονα SH97 Κονίσπολη – Αυλώνα.

Μεταλλικό κατάστρωμα για την επαρχιακή γέφυρα στην περιοχή των συνόρων Ελλάδας Αλβανίας στον οδικό άξονα SH97 Κονίσπολη – Αυλώνα. Η  νέα  αυτή σύμμικτη γέφυρα  του  ποταμού  Ασπροπόταμος στη  Νότια  Αλβανία  έχει  συνολικό μήκος  35m και πλάτος  13m.

Πεδίο: Μεταλλικές Γέφυρες
Πελάτης: Αλβανικό Υπουργείο Υποδομών
Περιοχή:  Κονίσπολη / Αλβανία
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2009

PHOTO GALLERY