Γέφυρα Επαρχιακής Οδού Καλαβρύτων – Τρίπολης περιοχή Κλειτορίας

Μεταλλικό κατάστρωμα για την επαρχιακή γέφυρα της Κλειτορίας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων – Τρίπολης. Η  νέα  αυτή σύμμικτη γέφυρα  έχει  συνολικό μήκος 26m και πλάτος 24m με συνολικό εμβαδόν 234m2.

Πελάτης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιοχή: Κλειτορία / Καλάβυτα
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο
Έτος: 2013
Πεδίο: Γέφυρες Οδοποιίας

PHOTO GALLERY